DreamTown

Home News Оголошення про результати конкурсу відбору

Оголошення про результати конкурсу відбору

10 February 2020

Оголошення про результати проведення конкурсу

відбору аудитора фінансової звітності

ТОВ «Віта Верітас»

10 лютого 2020 року

 

На виконання вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,  Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та  Порядку проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ТОВ «Віта Верітас»  проведено конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ТОВ «Віта Верітас» відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсною комісією  рекомендовано для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ТОВ «ВІТА ВЕРІТАС» складеної станом на 31.12.2019 р. –

  • ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ», Код ЄДРПОУ 37024556, 03179 м. Київ, вул. Академіка Єфремова, 9, кв. 5., Свідоцтво АПУ № 4352.